Logo vykopeme.to
✆ +420 607 502 314
✉ vaclav.steffl@vykopeme.to

Úprava koryta a povrchu cesty

V rámci jedné zakázky byl upraven povrch cesty pro následnou pokládku nové pokrývky a zároveň bylo upraveno přilehlé koryto podél cesty tak, aby byl zprůchodněn odtok dešťové vody.