Logo vykopeme.to
✆ +420 607 502 314
✉ vaclav.steffl@vykopeme.to

Oprava parkovacího stání a uličky unavené časem

Našim úkolem byla oprava parkovacího stání (zpevněné plochy). Prostor slouží pro kulturní akce a pro parkování automobilů během kulturních a sportovních událostí konaných v místním areálu. Na opravu povrchu zpevněné plochy jsme použili zhruba 85 tun materiálu. Původní materiál (starý podklad) z poškozené zpevněné plochy jsme využili k opravě míst v obecní uličce, která se […]

Úprava koryta a povrchu cesty

V rámci jedné zakázky byl upraven povrch cesty pro následnou pokládku nové pokrývky a zároveň bylo upraveno přilehlé koryto podél cesty tak, aby byl zprůchodněn odtok dešťové vody.

Drážka pro elektřinu ve hloubce 70 cm

Liniová drážka pro vedení elektřiny byla vyhloubena půdní rýhovací frézou ve hloubce 70 cm. Půdní rýhovací fréza je stroj, díky kterému zvládáme realizovat mnoho výkopů bez zásadního poškození okolní zeminy. Půdní rýhovací fréza zeminu drtí na drobné části půdy, díky kterým drážku snadno zahrneme hráběmi. Výsledkem je čistě provedený výkop, který během pár týdnů zaroste […]

Drážka pro vedení elektřiny

Pro realizaci projektu jsme použili půdní rýhovací frézu, se kterou jsme provedli liniovou drážku ve hloubce 50 cm. Následně jsme 75metrový výkop ručně dočistili a položili elektrické kabely s chráničkou. Na závěr jsme drážku ručně zahrabali hráběmi a vrátili jej téměř do původního stavu. Půdní rýhovací fréza je stroj, díky kterému zvládáme realizovat mnoho výkopů […]

Oprava koryta pro odtok vody

Při této zakázce jsme opravovali koryto příkopu pro odtok vody, aby nedošlo k zaplavení veřejné komunikace.

Demolice polorozpadlého zděného objektu

Pro zadavatele jsme zajistili demolici polorozpadlého objektu. Výsledkem je uklizený pozemek připravený na realizaci nových projektů. Každá zakázka potřebuje svého odborníka a pokud nám na ni síly nestačí, přivoláme posily.