vaclav.steffl@vykopeme.to
+420 607 502 314

TRAKTOR S VALNÍKEM

Aby naše služby zemních a výkopových prací byly kompletní, zajistíme dopravu techniky, veškerého materiálu, zeminy i suti. Odvezeme to traktorem se sklopným dvoukolovým valníkem!

Doprava traktorem je snadná i ve zhoršených terénních podmínkách. Za nepříznivé terény lze považovat podmáčené zahrady, louky, pole aj. zhoršené podmínky pro využití dopravy nákladním automobilem.

Na valník lze naložit až 3m3 stavebního materiálu, zeminy či sutě. Bezpečný nájezd na valník je zajištěn díky hliníkovým nájezdům z pevné konstrukce.

Odvezeme to traktorem

Doprava techniky, materiálu, zeminy i suti traktorem se sklopným valníkem.

V případě nutnosti lze využít služeb přepravy nákladním automobilem s kontejnerem (zajištění externí firmou – živnostníkem).

Odvezeme to traktorem:

  • jestliže nemáte zajištěnou přepravu materiálu ze zpevněné cesty k výkopu (například pomocí kolečka, dumperu aj. převozních prostředků)
  • jestliže k výkopu vede cesta s horšími průjezdními podmínkami nebo jinými překážkami (louže, podmáčený trávník nebo půda, zatravněný kopec, ostré kamení, aj. překážky bránící běžnému nákladnímu automobilu v průjezdu)
  • jestliže je třeba sklopit materiál nebo zeminu na hromadu
  • jestliže se k výkopu lze dostat pouze z pole, louky, lesní cesty (pokud je přístupový pozemek ve vlastnictví cizí osoby, je třeba si zajistit dočasné povolení k použití nemovitosti)

Kdy je vhodnější využít dopravu nákladním automobilem?

  • jestliže je potřeba přistavit kontejner (např. pro odvoz suti po demolici objektů)
  • jestliže je třeba dovézt stavební materiál nebo zeminu na delší vzdálenosti
  • v případě, že je potřeba přepravit náklad rychleji
  • jestliže je třeba přepravit větší množství materiálu, zeminy a suti

Automobilová doprava se nedoporučuje, pokud cílem dopravovaného materiálu či zeminy je nezpevněný povrch! Automobil snadno uvázne.

Dopravu nákladním automobilem zajišťuje externí živnostník. Z tohoto důvodu je třeba dopravu dohodnout s předstihem. Více informací Vám velice rádi poskytneme.